Programa electoral

Qualitat de vida i desigualtats

Propostes per a millorar la qualitat de vida i eliminar les desigualtats

Habitatge

 • Compra de pisos buits per a lloguer a joves i famílies amb rendes baixes, ajudes a propietaris que lloguin pisos a baix preu per a joves i persones amb rendes baixes, reserva de pisos socials d’habitatge compartit per a joves.

Projecte de Masoveria Urbana

 • Pisos tutelats per a gent gran i per a persones amb diversitat funcional
 • Ajudes pel transport públic a estudiants
 • Instal·lació de serveis de seguretat a llars per a persones amb risc de vulnerabilitat

Serveis Socials

 • Ampliació de la bossa d’ajuts econòmics socials i optimització dels serveis per a una atenció més immediata.
 • Bonificació de l’IBI a famílies en situació precària

Sanitat

 • Exigir a les administracions competents equipaments suficients i de qualitat, com ara l’ampliació del CAP.
 • Oferir serveis de transport als serveis mèdics a la gent gran o a persones amb diversitat funcional.

Igualtat

 • Foment d’una política municipal feminista tranversal a tot l’Ajuntament per defensar els drets i la llibertat de les dones. Revisió dels serveis d’atenció a les dones i dels serveis de prevenció i atenció contra els maltractaments i la violència de gènere.
 • Crear l’oficina de la Dona
 • Pla d’usos del temps
mes

Convivencia, respecte i seguretat

Propostes per millorar la convivència, el respecte i la seguretat

Educació

Suport a la comunitat educativa per a desenvolupar una educació moderna i de qualitat.

Potenciar el Consell Escolar com a eina de planificació i consens

Crear la Sala d’Estudis d’activitats creatives

Atenció a la Formació Professional i a la Formació Professional Dual.

Esports

Equipaments esportius de qualitat, suficients i ben gestionats.

Ampliar les subvencions per a competicions nacionals i internacionals i beques per a esportistes.

Bestreta a les entitats fins al 50% de les subvencions atorgades

Projecte Esports adaptat municipal i projecte per a tothom a la platja.

Cultura i festes

Foment de la cultura tradicional i dels costums de la vila, suport a les entitats culturals del poble i impuls a iniciatives culturals de relleu.

Crear un certamen de teatre al carrer.

Ajudes per a transports d’entitats per a les entitats de la vila

Adquirir una tarima mòbil per a les entitats d’Arenys

Donar suport a les entitats amb una assessoria legal

Seguretat

Més presència policial al carrer i fer complir les ordenances municipals.

Activitat econòmica i ocupació

Propostes per crear activitat econòmica i lluitar contra l’atur

Promoció econòmica

Hiperactivació de la promoció econòmica de la vila. Creació del coworking outdoor per emprenedors i optimització del viver d’empreses del Xifré com a coworking.

L’Actiu d’Arenys: creació i divulgació de productes referents de la vila arreu del món.

Setmana de la creativitat i Fira d’invents d’àmbit internacional

Borsa de col·laboradors d’experts, banc d’autònoms i formacions d’experts

Creació i adequació d’un espai empresarial R+D+i

Acords amb el Tecnocampus per a joves emprenedors

Posicionar Arenys en les administracions amb representació municipal amb presa de decisions que afecten a la vila

Turisme

Fer un Pla estratègic de turisme de la Vila

Millora dels serveis de turisme amb la remodelació i modernització dels espais de l'oficina de Turisme i ampliant els serveis al visitant per tal d'adaptar-nos a les noves necessitats que s'han generat aquests darrers anys.

Promoció d’esdeveniments culturals nous o consolidats per atraure un turisme de qualitat que cerca destinacions que conserven la seva cultura i tradicions.

Promoció de la destinació a partir del turisme esportiu.

Promoció del patrimoni cultural i literari de la vila al turisme escolar de la comarca.

Impulsar el retorn d'elements que recordin el passat mariner d'Arenys a zones històriques de la vila, per tal que ho coneguin les noves generacions i també sigui un atractiu turístic.

Incentivar polítiques per millorar estades, com ara donant suport a la restauració, per fomentar la desestacionalització.

Cercar oportunitats nacionals i internacionals de turisme amb la participació a fires del sector, col·laboració amb ens supramunicipals organitzadors de blogtrips, presstrips, etc.

Urbanisme i espai públic

Propostes per millorar l’urbanisme i l’espai públic, fer-lo més agradable i dotar-lo de tots els serveis que requereix una vila del segle XXI
 • Compromís: si fem un carrer serà sencer i amb tots els serveis
 • Eliminar barreres arquitectòniques de mobilitat i visuals a tot el poble
 • Aprovar un pla d’equipaments
 • Pla estratègic d’Arenys
 • Pla perquè Arenys esdevingui Smart City
 • Tornar a obrir l’accés del camí de mar d’Arenys de Mar a Caldetes amb la construcció d’un pont penjat que esdevindrà un nou atractiu turístic alhora que facilitarà l’accés a peu o en bicicleta als vilatans dels dos municipis.
 • Urbanitzar la vila amb caràcter mariner, com a atractiu i foment de la identitat d’Arenys
 • Política de neteja ben planificada y dotada de suficients recursos.
 • Brigada d’actuació ràpida per garantir que Arenys sempre estigui net.
 • Foment d’un Arenys ben connectat, accessible i sostenible. Un Arenys inclusiu, sense barreres, amable, verd i segur.

Administració i Govern Obert

Propostes per fer una administració i un govern més transparent i proper
 • Complir amb la transparència en informació i presa de decisions amb a element fonamental del foment de la participació ciutadana.
 • S’articularan mecanismes per compartir aquesta informació i comunicació com el servei de 010 per a informació i tràmits i el whatsapp de l’alcalde i membres de la Corporació.
 • També es crearà la figura del regidor de barri.

Notes de Premsa

Ajuda'ns a construir un Arenys millor
TOP
X